Ordinarie ledamöter:

Bengt-Olov Molander, prefekt, ordförande
Karim Hamza, ställföreträdande prefekt
Veronica Jatko Kraft, lärare/forskare
Kerstin Larsson, lärare/forskare
Iann Lundegård, lärare/forskare
Paola Valero, lärare/forskare
Per-Olof Wickman lärare/forskare
Ann Fridell, T/A
Matti Karlström, doktorand
Niclas Jonsberg, studentrepresentant

Suppleanter:

Lotta Billing, lärare/forskare
Iben Christiansen, lärare/forskare
Elisabeth Rystedt, lärare/forskare
Zeynep Unsal, lärare/forskare
Mattias Winnberg, T/A
Karin Kihlblom Landtblom, doktorand
Louise Gunninger, studentrepresentant

 

Ärenden till institutionsstyrelsen ska skickas till
prefekt@mnd.su.se

 

Datum för IS-sammanträden HT 2019

18/9, kl. 13-15
22/10, kl. 10-12, INSTÄLLT!
3/12, kl. 10-12


Dagordning och protokoll

Dagordning och protokoll finns från och med 2019 på den gemensamma lagringsytan "M". Dagordningen läggs där en vecka innan nästa IS-möte.


Beredningar