Ordinarie ledamöter

Tony Hansson, prefekt, ordförande
Eva Norén, ställföreträdande prefekt
Veronica Jatko Kraft, lärare/forskare
Iben Christiansen, lärare/forskare
Zeynep Unsal, lärare/forskare
Paola Valero, lärare/forskare
Karim Hamza, lärare/forskare
Helena Sternhoff, T/A
Karin Kihlblom Landtblom, doktorand
Hanna Carlander Gustafsson, studentrepresentant
Caroline Bäuml, studentrepresentant

 

Suppleanter

Lotta Billing, lärare/forskare
Anna Nilsson, lärare/forskare
Kerstin Larsson, lärare/forskare
Cecilia Caiman, lärare/forskare
Charlotte Nordberg , T/A
Matti Karlström, doktorand

 

Ärenden till institutionsstyrelsen ska skickas till
prefekt@mnd.su.se

 

Dagordning och protokoll

Dagordning och protokoll finns från och med 2019 på den gemensamma lagringsytan "M". Dagordningen läggs där en vecka innan nästa IS-möte.


Beredningar