Ett enkelt och spännande sätt att förbättra dina kunskaper inom ditt arbetsområde!


Alla anställda vid Stockholms universitet är behöriga att ansöka om att delta i Erasmus+ personalfortbildning och alla lärare är behöriga att ansöka om att delta i Erasmus+ lärarmobilitet. Även andra möjligheter kan finnas via institutionens egna avtal.


Personalfortbildning

Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet, ett företag eller organisation inom Europa för studiebesök, fortbildning eller "jobbskuggning".

Lärarmobilitet

Som lärare vid Stockholms universitet har du möjligheten att få finansiering för undervisning vid ett europeiskt eller nordiskt universitet genom Erasmus- och Nordplusprogrammet.

Forskarmobilitet

Forskare, lärare och forskarstuderande kan genom Studentavdelningen spendera en kortare forskningsvistelse vid några olika universitet i Kina, Ryssland, Mexiko, Indien eller Thailand där Stockholms universitet har särskilda samarbetsavtal.

Kontaktperson på MND

Elisabeth Nygren, internationell koordinator