Instruktioner och mallar för kursplaner och litteraturlistor vid MND

 

Kursplanegruppen

Iben Christiansen,  ansvarig ämneslärarprogrammet
Lars Forsberg, ansvarig grundlärarprogrammet  4-6
Veronica Jatko-Kraft,  ansvarig KPU-programmet
Jesús Piqueras, ansvarig magister/masterprogram
Carl-Johan Rundgren, ansvarig CL-utbildning
Helena Sternhoff, utbildningsadministratör, sammankallande