Instruktion för kursplaner och litteraturlistor

Mallar för kursplan och litteraturlista


Kursplaner

Du kan söka efter kursplaner genom att ange kurskoden eller namnet på kursen i sökrutan.  Planarkiv


Litteraturlistor

Här hittar du kurslitteraturlistor för kurser som ges vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, litteraturlistor


Kursplanegruppen

Anette de Ron, MA yngre åldar, ordf
Lars Forsberg, NO yngre åldrar, vice ordf
Karin Landtblom, MA äldre åldrar
Jesus Piqueras, NO äldre åldrar
Kerstin  Olander,  utbildningskoordinator