Åtgärdsplan inom miljö, arbetsmiljö och lika villkor för MND, 2019