Athena är en plattform för kurser och pedagogiskt arbete. Studenterna får ett lättnavigerat gränssnitt för de olika kursmomenten, samt de lärresurser och aktiviteter som är kopplade till dessa.

Nedan hittar du kortfattade beskrivningar och instruktioner över några av de vanligaste momenten i Athena.

 

Skapa strukturen för din kurs

På Serviceportalen finns hjälpdokumentation med steg-för-steg-förklaringar och videoguider på hur du kan använda olika funktioner.

Det sker ingen automatiskt överflyttning av material från Mondo till Athena. Athena skiljer sig från Mondo och därför måste kurserna byggas upp på nytt från början. Lärare som har stora mängder filer kan få hjälp av Helpdesk att spara ner alla filer till sin hemkatalog.

Athena har en betydligt modernare design och mer funktionalitet än Mondo. Exempel på ny funktionalitet i Athena är möjlighet att koppla lärandemål till olika aktiviteter, en enklare meddelandefunktion med all kommunikation samlad på ett ställe, möjlighet att ge studenter kommentarer direkt i dokumentet med Word online, studenter kan samarbeta och skriva i ett gemensamt dokument med hjälp av Word online-funktionen. Funktionaliteten kommer också att utökas efter hand.

 

Så här skapas den officiella  Athena-sidan

- det vill säga den som studenterna kopplas till

Den officiella Athena-sidan skapas efter att webbregistreringen har stängt av Athena-administratören (Marcus Rostamkhani). När detta är gjort kommer du som kursansvarig få ett mail av Athena-administratören. Därefter kan du kopiera din struktur till den officiella Athena-sidan.

 

Kopiera din struktur till den officiella Athena-sidan

När den officiella Athena-sidan är skapad av Athena-administratören kan du kopiera över din struktur till den officiella Athena-sidan.

Följande innehåll kopieras:

  • Planeringar
  • Alla resurser och aktiviteter som finns under Innehåll.
  • Alla inställningar som gjorts för kursen
  • Kursgrupper

För stegvisa instruktioner:

OBS! Det går även att kopiera en redan befintlig officiell Athena-sidor när man skapar en ny struktur, om samma kurs går flera terminer är det alltså möjligt att enkelt återanvända föregående termins Athena-sida. Studenters inlämningar, forumdiskussioner m.m. kopieras inte. Anslag kopieras inte heller över. Det är också viktigt att notera att när du kopiera kurser, kopieras endast innehållet från en kurs till en annan. Innehåll skrivs aldrig över eller raderas.

 

Lägg till andra lärare på den officiella  Athena-sidan

  1. Gå in på din officiella Athena-sidan och klicka på Deltagare.
  2. Klicka på den gröna knappen Lägg till.
  3. Skriv in för- och efternamn i sökfälten. Om du söker specifikt efter en anställd eller student kan du med fördel kryssa för den specifika rollen. Då får du mer korrekt sökresultat.
  4. Klicka därefter på Sök. Markera kryssrutan till vänster om namnet och välj vilken roll som personen ska ha på kursen. Klicka slutligen på Lägg till.
  5. Nu bör du få en bekräftelse på att du lagt till en ny deltagare på kursen.
  6. För att vara säker kan du klicka på Deltagare i den översta menyn igen. Nu bör du se den nya deltagaren i deltagarlistan.

Även externa lärare kan få tillgång till Athena-sidan, under förutsättning att de har ett universitetskonto.

 

Vanliga problem och hur du löser dem

1. En student kommer inte åt Athena-sidan
Studenter som inte har tillgång till Athena-sidan ska först och främst själva kontrollera att de är registrerade på kurstillfället samt att de har aktiverat sitt universitetskonto. Studenter som inte är registrerade på kurstillfället ska själva kontakta ansvarig kursadministratör. Studenter som inte har aktiverat sitt universitetskonto ska själva kontakta Athena-administratören.

2. Du som lärare kan inte lägga till andra lärare på Athena-sidan
Förmodligen har läraren du försöker lägga till inte rätt Athena-behörighet eller så saknar läraren ett aktivt universitetskonto, kontakta institutionens Athena-administratör som hjälper till med detta.

3. Var hittar studenter information om Athena?
Tydliga instruktioner och guider för studenter finns på Serviceportalen, i artikeln:

4.  Du hittar inte lösningen på ett problem som rör Athena.
Kontakta införandekoordinatorn som hjälper dig alternativt tar frågan vidare till IT-avdelningen och följer upp att du får svar.

 

På Medarbetarwebben hittar du fler exempel på:

 

Athena-administratör och Athena-koordinator: Marcus Rostamkhani

Marcus skapar officiella Athena-sidor och lägger till kursansvariga lärare samt är kontaktkperson mot IT-avdelningen.