Innehåll

1. Inköp av IT-produkter
   1.1 Inköp av hårdvara
     1.1.1. Registrering av hårdvara
   1.2. Inköp av mjukvara
     1.2.1. Installation av mjukvara
2. Inköp av övrig utrustning
3. Utrangering av IT-utrustning

1. Inköp av IT-produkter

Varje nyanskaffning av dator/program bör vägas mot behov hos användaren. En kortfattad motivering för inköp bifogas inköpsönskemål som skickas till IT-ansvarig på institutionen. Skall inköp bekostas av projektmedel bifogas även godkännande från projektansvarig (dvs. attestansvarig för projektmedlen). 

 

1.1 Inköp av hårdvara

Om datorinköpet är av annan modell än de av SU rekommenderade (SUA-datorer) ska användaren själv specificera ett underlag för inköp. Underlag kan skapas genom att logga in på Wisum. Eventuellt kostnadstillägg för utökad garanti ska inräknas i kostnaden. All tilläggsutrustning ska specificeras.

Efter leverans av SUA-dator görs ett helpdesk-ärende av it-ansvarig till helpdesk@it.su.se för iordningställande (driftsättning) av datorn. Ifall en icke SUA-dator köpts in ansvarar användaren för driftsättning.

1.1.1 Registrering av hårdvara

Efter installation ska följande uppgifter skickas till IT-ansvarig på institution:

Namn:
(Förnamn och efternamn)
Rums nr/plats:
Datornamn:
Fabrikat:
Datormodell:
Bärbar/stationär:
Serienummer:
Ev servicetag:

(Gäller HP och Dellmaskiner)
Nätkontakt nr:
(Där nätverkskontakten sitter i väggen och börjar med EM0xxxxxx)
IP-adress:
(klicka på länken; http://www.ip-adress.se/)

Ev övriga upplysningar:
Ska inkludera uppgifter så som garanti etc

 

1.2. Inköp av mjukvara

Vid inköp av datorprogram kontaktas IT-ansvarig. Inköp av Standardprogram betalas av instutionen medan inköp av specialprogram belastar forskaren själv. Därav behövs alltid godkännande från projektansvarig vid inköp av specialprogram. IT-ansvarig är ansvarig för att godkänna inköp av program som belastar institutionen. Ifall du är osäker på vad som räknas som standardprogram kontakta IT-ansvarig.


1.2.1.Installation av mjukvara

Installation av standardprogram sköts av IT-ansvarig. Installation av specialprogram sköts på Mac av användaren själv och på windows av administratör (användare eller helpdesk). Användaren själv är ansvarig för funktion av specialprogramvara.

2. Inköp av övrig utrustning

För inköp av kontorsvaror, varor till pentry, städ- och hygienvaror, gemensam teknisk utrustning, gemensamma möbler och inventarier, artiklar till sin arbetsplats som möbler, belysning, ergonomiska hjälpmedel m m kontaktas institutionstekniker, helst per e-post. mikael.kallman@mnd.su.se.
För inköp av artiklar till undervisning och forskning, personlig litteratur samt beställning av förtäring skall beställningsblankett användas som undertecknas av närmsta chef eller projektansvarig (dvs attestansvarig för projektmedlen). Beställningsblankett skickas eller lämnas sedan till institutionssekreterare, tuula.lahtinen.lekeby@mnd.su.se, för beställning av förtäring och till institutionstekniker, mikael.kallman@mnd.su.se, för övrigt.
Beställningsblankett hittar ni här.

Beställningsblankett (326 Kb)

3. Utrustning som ersätts eller utrangeras

För omhändertagande av utrustning som ersätts eller utrangeras ska IT-ansvarig kontaktas.