När något allvarligt hänt, kontakta alltid universitetets väktarer som ger stöd och kan bedöma behov av fortsatta insatser, dygnet runt: tfn 08-162216 (reservnummer tfn 08-154200).


Brand och brandlarm
Vårt brandlarm är direktkopplat till räddningstjänsten.
Vid brand eller brandlarm är det viktigt att följa våra instruktioner som finns här:
Ytterligare information betr brandskyddsutrustning, nödutrymningsvägar m m finns här:
Larmlista (telefonnummer) finns här: Larmlista för Inst MND (22 Kb)
Inbrottslarm
Vårt inbrottslarm är direktkopplat till universitetets väktare.
För information betr vårt inbrottslarm kontaktas institutionstekniker, mikael.kallman@mnd.su.se, tel 08-12076578. Alternativt kan universitetets väktare/sektionen för säkerhet kontaktas på tel
08-162216.