Institutionen har ett speciellt ansvar att ”leva som man lär” då vi i vår verksamhet utbildar lärare som kommer att vara förebilder för sina elever och som inom sin profession kommer att undervisa om miljöfrågor och långsiktigt hållbar utveckling i samhället. Institutionen ska bedriva ett internt miljöarbete som leder till att vi aktivt medverkar till en bättre miljö och en hållbar utveckling.

Miljöarbete vid Stockholms universitet

För att underlätta för alla medarbetare finns nu all information om universitetets miljöarbete samlat på en miljöwebb. Miljöwebben är ett led i arbetet för att universitetets medarbetare ska ha kunskap om hur de i sitt arbete ska arbeta med miljöpåverkan.

Till miljöwebben