Arkivvårdare Miriam Huovinen
Bokning av iPad mnd.su.se/ipad
Datorsupport Helpdesk 08-16 19 99, serviceportalen.su.se
DSA-ansvarig (data- och systemansvarig) Marcus Rostamkhani och André Posmitny

 

Fikabeställning inför evenemang Olga Fodérus
Informationssäkerhet Marcus Rostamkhani
Inköp av mjuk- och hårdvara samt AV-utrustning order@mnd.su.se  Marcus Rostamkhani
Inköp av läromedel (efter godkännande av studierektor) order@mnd.su.se Olga Fodérus
Inköp övrigt order@mnd.su.se Olga Fodérus och Marcus Rostamkhani
IS-sekreterare Christine Uhrlander
IT-frågor it@mnd.su.se Marcus Rostamkhani
Licensansvarig Marcus Rostamkhani
Medieproduktion Marcus Rostamkhani
Nycklar och passerkort André Posmitny
Posthämtning Olga Fodérus, Kimmo Vuori
Registrator (diarieföring) Miriam Huovinen
Service (viss) av övrig utrustning för
undervisning
André Posmitny, back-up Marcus Rostamkhani
Service och tillsyn av kopiatorer och printomater André Posmitny
Upphandling Christine Uhrlander, Olga Fodérus , för PRIM Samuel Sollerman
Utlån datorer, teknisk utrustning Marcus Rostamkhani, André Posmitny