Avhandlingar, försäljning Marie Köpsén
Avtal (skriva avtal med externa finansiärer) Marie Köpsén (mindre avtal) Dalida Kalifa och  Christine Uhrlander (större avtal)
Budgetering/budgetfrågor Dalida Kalifa
Ekonomisk uppföljning projekt Dalida Kalifa, Marie Köpsén
Insättningar kompendieförsäljning Marie Köpsén
Kundfakturor Marie Köpsén
Kundnummer (till leverantörer) Marie Köpsén
Leverantörsfakturor Olga Fodérus
Löne- och tidrapport (arvodesräkning) Olga Fodérus
Personliga utlägg Primula (support Olga Fodérus)
Resebeställningar Olga Fodérus
Reseräkningar Primula (support och granskning Olga Fodérus)
Stipendierapportering Dalida Kalifa
Övergripande frågor kring ekonomi Dalida Kalifa