Affischering, extern förfrågan Kristina Norhammar
Annonser Ann Fridell
Grafisk profil Ann Fridell, su.se/visuellidentitet
Information övrigt Ann Fridell
Institutionens webbplats (mnd.su.se)

Ann Fridell, info@mnd.su.se
back up, Marcus Rostamkhani

Kalendariet lokalbokning@mnd.su.se (Magdalena Harnesk)
Press

Ann Fridell och SU pressjour 08-164090

Trycksaker Ann Fridell, enklare trycksaker, affischer: produktionsverktyget su.se/kommunikation