Athenaadministratör (tillgång till kurssidor för lärare) Marcus Rostamkhani
Athena-införandekoordinator (MND:s kontaktperson gentemot IT-avdelningen)

Marcus Rostamkhani

CL-kurser Magdalena Harnesk
Dispens från förkunskapskrav Kursadministration
Fristående kurser GN Helena Sternhoff
Fristående kurser AN Kimmo Vuori
Gamla lärarprogramskurser Helena Sternhoff
Grundlärarprogrammet F-3, ämneskurser Kimmo Vuori
Grundlärarprogrammet 4-6, ämnes- och VFU-kurser Helena Sternhoff
 
KPU (reguljära) Kimmo Vuori
KPU för forskarutbildade Kimmo Vuori
Kursplaner, SISU,
kursplanegruppens sekreterare
Helena Sternhoff
Kursvärderingar Marcus Rostamkhani
Magister-, masterprogram Kimmo Vuori
Lokalbokning lokalbokning@mnd.su.se
Publicering av examensarbeten i DIVA Miriam Huovinen
Självständiga arbeten, lärarprogram (exkl ämneslärarprogrammet) Magdalena Harnesk
Självständiga arbeten, ämneslärarprogrammet Kimmo Vuori
Studentmobilitet international@mnd.su.se
Tentamensadministration Kimmo Vuori
Utbildningskatalogen Helena Sternhoff
Utbildningskoordination Kristina Norhammar
VAL/ULV-kurser Vid samläsning: den kursadministratör som ansvarar för ordinarie kurs.
Kurs för enbart VAL/ULV: Kimmo Vuori
VFU-portfölj VFU-sekretariatet vfu@su.se
 
VFU-administration Kristina Norhammar
Ämneslärarprogrammet Kimmo Vuori