Anställningsärenden - handläggning Handläggning av anställningsbeslut Olga Fodérus
Arbetsgivarintyg Personalavdelningen
/Olga Fodérus
Arbetsrättsliga frågor Christine Uhrlander
Friskvårdsersättning
(ansökan om bidrag)
Primula (support och granskning Olga Fodérus, back-up Marie Köpsén)
Ledighetsansökan (ej semester), efter påskrift från närmaste chef Olga Fodérus
Löne- och tidrapport Olga Fodérus, back-up Marie Köpsén
Personliga utlägg Primula (support och granskning Olga Fodérus, back-up Marie Köpsén)
Reseförsäkring Kammarkollegiet Olga Fodérus, back-up Christine Uhrlander
Reseräkningar Primula (support och granskning Olga Fodérus, back-up Marie Köpsén)
Semester Primula
Sjukanmälan Närmaste chef
SUKAT-ansvarig Olga Fodérus, back-up Christine Uhrlander
Gäster som bor i utlandet (med lön eller betald resa) Olga Fodérus