Fristående kurser, GN Kristina Norhammar
Fristående kurser, AN Elvira Bergquist
Gamla lärarprogram Kristina Norhammar
Grundlärarprogrammet 4-6 Kristina Norhammar och Maria Backteman
Idrottsstudenter Kristina Norhammar
KPU (reguljära) Elvira Bergquist
KPU för forskarutbildade Elvira Bergquist
Lärarlegitimationsfrågor Respektive studievägledare eller lararlegitimation@su.se
Magister- och masterprogram Elvira Bergquist
Tillgodoräknande Respektive studievägledare
Validering Respektive studievägledare
Ämneslärarprogrammet Elvira Bergquist