Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanen 2021 innehåller uppdateringar och kompletteringar av vissa punkter. Där ingen uppdatering eller komplettering skett hänvisas till Verksamhetsplan 2018-2020.

Fastställd 210223 av MND:s Institutionsstyrelse.

 

Verksamhetsplan 2018-2020

Fastställd 180220 av MND:s Institutionsstyrelse.