Medarbetare

Ventilation och värme - så funkar det i hus P & hus E


I hus P kommunicerar värme- och ventilationssystemen och de justeras gemensamt. Nattetid är ingen ventilation på, kl 06:00 går grundventilationen på med ett tilluftsflöde, 3 l/sek i små arbetsrum. Samtliga rum har närvarogivare och när någon går in i ett rum ökas flödet till 10 l/sek. Om värmen närmar sig 23-24 grader i ett rum ökas flödet till upp till 30 l/sek och elementen slås av. I större rum gäller samma princip, men med högre värden på flödena.
 
I hus E startas ventilationen (tilluftsflödet) kl 06:30. Grundflödet i undervisningslokalerna är lagom för att ungefär 1/3 av maxantalet människor ska vistas i dem. Om antalet människor i rummet överstiger 1/3 av maxantalet behöver forceringsknappen tryckas in för att få tillräcklig ventilation.
 
Tilluften är under sommarhalvåret kyld i hus P, medan den måste kylas ner separat i hus E. Systemet i hus E mäktar inte att kyla ner luften tillräckligt om det är mer än 27-28 grader utomhus.
 
Extraelement
Extraelement ska inte användas i våra lokaler. Temperaturgivarna i våra rum uppfattar värmen som avges av elementen som skäl att öka tilluftsflödet och stänga av det fasta elementet, vilket ger kallras från fönstren. Detta tillsammans med ökat luftflöde leder till en ökad känsla av kyla i rummet. Extraelementen motverkar alltså att systemet självt värmer upp rummet i tillräcklig grad.
 
I flera av våra rum finns möjligheten att reglera värmen på elementen, kontrollera gärna att reglatorn står på max ifall du har en på ditt element.. Se gärna också till att du inte har möblerat precis framför elementet.
(Publicerat 2019-01-04).

Aktuellt inom arbetsmiljö - MND

På sidan "Aktuellt inom arbetsmiljö" publiceras information om vad som är på gång inom arbetsmiljö på MND.

Athena. Foto: Most photos

Athena för lärare på MND

Athena är en plattform för kurser och pedagogiskt arbete. I artikeln hittar du kortfattade beskrivningar och instruktioner över några av de vanligaste momenten i Athena.

Anställningsvillkor

Här hittar du information till dig som medarbetare.

  • Allmänna bestämmelser
  • Du och din arbetsplats – information till dig som anställd
  • Bisysslor – information
  • Trygghetsstiftelsen och Avtal om omställning

Primula

Primula är Stockholms universitets personalsystem. Där ansöker du om semester och registrerar dina reseräkningar.

Du hittar även personlig information så som din lönespecifikation, anställningshistorik och personuppgifter. Du kan ändra din adress samt följa dina ärenden.