Maria Andrée, prefekt
Maria Andrée, prefekt

Här på MND, som vi kallar institutionen i dagligt tal, arbetar vi med lärarutbildning och forskning inom ämnesdidaktik med inriktning mot matematik och naturvetenskap. Vi är drygt 100 personer som undervisar, forskar och inte minst ser till att hela institutionen fungerar.

MND deltar i grundlärarutbildningarna, med särskilt ansvar för 4-6 inriktningen. Vi utbildar också ämneslärare i matematik, biologi, fysik och kemi. En annan viktig del av vårt utbud är de kurser t ex inom Lärarlyftet, som syftar till att ge lärarbehörighet och fortbildning.

Vi har även kortare utbildningar som kan hjälpa till att råda bot på bristen av lärare i matematik och naturvetenskap:

  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU): personer som redan har ämnesstudier från universitet/högskola kan komplettera med studier inom det pedagogiska och didaktiska området.
  • ULV-projektet (utländska lärares vidareutbildning) som erbjuder kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen.
  • VAL-projektet (vidareutbildning för lärare utan lärarexamen) som vänder sig till personer som är verksamma i skolan, men saknar relevant examen.

Magister- och mastersprogram finns också med i vårt utbud, liksom Civilingenjör och lärarprogrammet, som ges tillsammans med KTH. Vår utbildning på forskarnivå leder till en doktorsexamen, men flera av våra forskarstuderande avslutar med en licentiatexamen. Detta gäller främst de som studerar inom ramen för ett samarbete med Stockholms stad och inom forskarskolor som finansieras av Vetenskapsrådet.

Vår forskning spänner över ett brett fält, men alla projekten har det gemensamt att de syftar till att förstå hur undervisningen fungerar i olika miljöer, grupper och åldrar, med avseende på matematik och naturvetenskap. Ytterst är målet att ge grund för nya didaktiska verktyg, som kan vara till stöd för lärarna i skolorna.

 

Maria Andrée,
prefekt och docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20 A
Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20 A