Evenemang

Evenemang

Öppna föreläsningar och seminarier

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik anordnar öppna föreläsningar och seminarier. Vi erbjuder föreläsningar i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samt PRIM-gruppens seminarier.

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-1207 6570
E-post: registrator@mnd.su.se

Ledning

Prefekt
Maria Andrée
08-1207 6594
maria.andree@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Kicki Skog
08-1207 6401
kicki.skog@mnd.su.se
 

 

Personal på MND