PRIM-gruppen har fått i uppdrag att leverera ett digitalt nationellt delprov till Skolverkets försöksverksamhet för digitala nationella prov.

Seminariet kommer att handla om olika delar i framtagandet av uppgifter till digitala delprov.

Vi kommer bland annat att diskutera vilka möjligheter och begränsningar som finns med dagens tekniska lösningar. Dessutom presenterar vi skillnader mellan analoga och digitala uppgifter. 

Välkommen!

 

Dag
Tisdagen den 30 oktober 2018

Tid
15.00-17.00

Plats
PRIM-gruppen, Campus Frescati, Stockholms universitet,
Svante Arrhenius väg 20 A, Konferensrum P242.

Seminarieledare
Mattias Winnberg, Niclas Evén och Susanne Strand

Övrigt
Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Max 30 deltagare.

Anmälan
Mejla din anmälan till: camilla.jonsson.wildner@mnd.su.se