Danie Barker
Daniel Barker
 

Den 26 januari vid Matte/NO-biennetten 2013 beskrev Daniel Barker undervisningstekniken ’flipped classroom’.

I ett ’Flipped classroom’ eller ’det omvända klassrummet’ finns undervisningsmaterialet för varje lektion tillgängligt för eleverna innan varje lektion. När eleverna går igenom materialet innan lektionen blir resultatet att föreläsningens fokus blir fördjupning, diskussioner, analys eller dylikt. Materialet kan göras tillgängligt på en mängd olika sätt, genom video, ljud eller text.

Daniel Barker har en egen sida där han gör sitt videomaterial tillgängligt för andra att använda i undervisningssituationer.

En annan resurs för material för flipped classroom är Kahn Academy. Där finns över 4000 videoföreläsningar inom naturvetenskapsämnena och matematik anpassade för grundskola till gymnasiet. Dock är materialet på engelska.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik genomför en satsning på teknikunderstödd undervisning. Flipped classroom och annan teknikunderstödd undervisning kommer användas mer och mer bland institutionens föreläsare förutspår institutionens nybildade IKT-grupp.