Professor Paula Valero
Professor Paula Valero

Paola Valero som är nyanställd professor i matematikämnets didaktik höll introduktionsseminariet med titeln: ”The  cultural  politics  of  mathematics  and science  education:  Beyond the  specificities  of  subject  didactics”.


Därefter erbjöds fjorton olika seminarier.  Några magister-masterstudenter som skriver ”Självständigt arbete 30 hp” under läsåret fanns också på plats och presenterade sina postrar.

 

Professor Steve Alsop och professor Per-Olof Wickman
Professor Steve Alsop och professor Per-Olof Wickman

Under FoU-dagen så höll professor Steve Alsop, som i år tilldelats Svend Pedersen Lecture Award, sin prisföreläsning: ”Science education and promises and politics of affect


Förutom personalen på MND så var även lärare från idéskolor och kollegor från fakulteten inbjudna.

 

Seminarierna

Läs mer om programmet och presentation av seminarierna:

 

Nedan ett urval av bilder från  FoU-dagen

Iann Lundegård hälsade alla välkomna till årets upplaga av FoU-dagen.

Professor Paul Andrews, Inger Ridderlind och Kerstin Larsson berättade om "The LetterBox Club Sweden".

Johanna Gravestam och Helena Sternhoff beskrev i sitt seminarium "Den  föränderliga  lärarutbildningen – en  tillbakablick  och  sammanfattning  av  lärarutbildningen sedan  år  20".

Bengt-Olov Molander talade om: "Från  naturvetare  till  lärare  i naturvetenskap. En  studie  om  forskarutbildade  naturvetares  
karriärväxling  och  deltagande  i  KPU".

Maria Nordlund och Heléne Sandström berättade om: "Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper i numeracitet".