Årets konferens tog avstamp i önskemål om att behandla vetenskapligheten i lärarutbildningen samt att få utökad tid till samtal och diskussioner. En annan viktig utgångspunkt var att diskussionerna skulle vara framåtsyftande för att utveckla lärarutbildningen.

Samspel mellan lärarutbildning och forskning

Kicki Skog pratade om "Möjligheter och utmaningar för blivande matematiklärare". Foto: Ann Fridell
Kicki Skog pratade om "Möjligheter och utmaningar för blivande matematiklärare". Foto: Ann Fridell

Inledningstalare var professor Luis Radford från Université Laurentienne i Kanada, som talade om samspelet mellan lärarutbildning och forskning.  Luis Radford lyfte bland annat vikten av att inspirera lärarstudenter att kritiskt granska den egna undervisningen, som en naturlig del i att vara lärare.

Under konferensen erbjöds 14 seminarier där det gemensamma upplägget byggde på cirka 45 minuters presentation av forskningsresultat och därefter initierades diskussioner utifrån presentationens specifika innehåll. Två av seminarierna handlade om IKT och ett seminarium behandlade bedömningsstöd, dessa teman var särskilt efterfrågade från MNDs lärare.

Lärarutbildningscafé

Andra aktiviteter under konferensen var ett ”Lärarutbildningscafé”. Det fanns sju cafégrupper som tog upp olika teman där deltagarna tillsammans med en samtalsledare hade möjlighet att diskutera och jämföra erfarenheter. Även Göran Emanuelssonstipendiaterna presenterade sina uppsatser och fick ta emot sina stipendier. Läs mer om stipendiaterna på  LUMA-NCM

Information gavs också från NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) och Biennalrådet.

Konferensens avslutningstalare var professor Astrid Pettersson från MND som talade om vikten av att sätta internationella studierna i matematik, som PISA, i ett sammanhang. Hon resonerade kring vad de internationella mätningarna visar och vad de kan användas till och vad de inte kan användas till. Detta satt i ett lärarutbildningsperspektiv.

Läs mer om programmets innehåll: Program (664 Kb)


FAKTA LUMA:
LUMA är ett nätverk av lärarutbildare i matematik från olika lärosäten i Sverige. Konferensen hålls varje år i september och alternerar mellan olika lärosäten. NCM  vid Göteborgs universitet samordnar nätverket. Mer om LUMA

Text: Ann Fridell