Ma/NV-biennette

Bild

Ma/Nv Biennette

Vi planerar för närvarande ingen Ma/Nv Biennette, men håll utkik på mnd.su.se efter andra aktiviteter i samverkan med kommuner och skolor!

Dokumentation från 2015

Ta del av dokumentation från Ma/Nv Biennette 2015 som hade temat ” Läraren i fokus”. Här  kan du bland annat titta på filmer från seminarier och workshops.

Kontakt

Prefekt
Bengt-Olov Molander
08-1207 6622
prefekt@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Karim Hamza
08-1207 6606
karim.hamza@mnd.su.se

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati), hitta till oss

Postadress:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-1207 6570
E-post: registrator@mnd.su.se