Ma/NV-biennette

Bild

2017

Vi planerar ingen Ma/Nv Biennette 2017, men håll utkik på mnd.su.se efter andra aktiviteter i samverkan med kommuner och skolor!

Dokumentation från 2015

Ta del av dokumentation från Ma/Nv Biennette 2015 som hade temat ” Läraren i fokus”. Här  kan du bland annat titta på filmer från seminarier och workshops.

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-1207 6570
E-post: registrator@mnd.su.se

Ledning

Prefekt
Maria Andrée
08-1207 6594
maria.andree@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Kicki Skog
08-1207 6401
kicki.skog@mnd.su.se