Du är välkommen att delta i dialogen med våra forskare kring hur problemen inom miljö- och hållbarhetsområden ska kunna lösas.

Läs mer om Forskning och samverkan kring hållbarhet samt ta del av programmet under: