Svend Pedersen Lecture Award

Steve Alsop tilldelas Svend Pedersen Lecture Award 2016

Utmärkelsen Svend Pedersen Lecture Award tilldelades år 2016 Professor Steve Alsop, Faculty of Education, York University, Canada. Prisföreläsningen hölls den 25 maj kl. 13-14.30 i Vivi Täckholmssalen, Svante Arrhenius väg 20 A.

Professor Steve Alsop
Professor Steve Alsop

Titel på prisföreläsningen:

Science education and promises and politics of affect

Abstract:

In an era of educational measurement and high-stakes testing it can be difficult to hold onto values, desires and wishes. It is, so often, noted that we value what we measure, but our measurements are also expressions of our values, our desires, and our wishes. I am interested in how and why science education becomes entangled and so heavily invested in particular structures, relationships and practices.

In this talk, I offer a relational reading of choices and traditions:  the values, desires and wishes that shape studies of emotions in science education. I have an enduring involvement in both ‘affect’ and ‘politics’ in science education, and here my wish is to bring these together, offering what might be seen as an inquiry into the affective politics of science education. My talk asks what might we learn from how science education researchers study emotions?  What possibilities and promises might emotions and affect offer our science pedagogies and research? I start with popular studies of attitudes, motivations and interests, and then some situated studies of emotions in specific classroom contexts. In the later stages, my talk takes an ‘environmental turn’, exploring science education with commitments to nurturing more complex, dynamic, intimate and interesting relationships-with and within our world.

 

Professor Steve Alsop och professor Per-Olof Wickman
Professor Steve Alsop och professor Per-Olof Wickman

Professor Steve Alsop tilldelas Svend Pedersen Lecture Award för år 2016 med följande motivering:

Professor Steve Alsop är en internationellt erkänd forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik. Hans banbrytande forskning om affekt, känslor och motivation i undervisning och lärande inom naturvetenskap har haft en stor och varaktig betydelse för området och för utvecklingen av forskningen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. Med sin lärobok Analysing exemplary science teaching: theoretical lenses and a spectrum of possibilities for practice  har professor Alsop berikat också blivande lärare i naturvetenskap med sitt tänkande.

 

Alla intresserade är varmt välkomna!

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt
Bengt-Olov Molander
08-1207 6622
prefekt@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Karim Hamza
08-1207 6606
karim.hamza@mnd.su.se

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati), hitta till oss

Postadress:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-1207 6570
E-post: registrator@mnd.su.se

Personal på MND