Varje år sedan 2005 har dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm delat ut Svend Pedersen Lecture Award till en framstående forskare inom naturvetenskapsämnenas didaktik. Den nuvarande institutionen vid Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, har beslutat att detta pris vartannat år ska ges till en framstående forskare inom matematikämnets didaktik.

Mer om Svend Pedersen Lecture Award