Under en dryg halvtimme får du en genomgång av de viktigaste biblioteksfunktionerna:

  • Hitta och låna böcker
  • Köa på utlånade böcker
  • Boka grupprum
  • Utskrifter, scanning och kopiering
  • Hitta och få tillgång till e-böcker, e-tidskrifter och databaser

Läs mer på: