Undervisning i biologi lär oss mer än vad vi tror. Den formar ungas värderingar om människokroppen, synen på kvinnor och män, könstillhörighet och vad som anses vara normalt. Auli Arvola Orlander har följt en klass i årskurs 9 när de läser om människokroppen och undersökt vilka kunskaper och föreställningar om kroppen som blir tillgängliga i skolan och vad som utesluts.

Föreläsare: Lektor Auli Arvola Orlander,