Eva Norén har jobbat som lärare i flera år. Hon vidareutbildade sig parallellt med att arbeta i skolan och kom relativt snabbt i kontakt med forskningen.

Vid SU föreläser hon om flerspråkighet och matematikundervisning i kurser på grundlärar-, masters- och forskarutbildningen, samt speciallärarutbildningen och handledarutbildningen.

- Min forskning handlar om matematikundervisning i flerspråkiga matematikklassrum. En utgångspunkt är att elever är vana att lära på sitt modersmål och att det i matematikundervisningen ses som en resurs för elevernas fortsatta lärande. En annan utgångspunkt är språkutvecklande arbetssätt i matematik.

Eftersom hon har varit med och tagit fram en systematisk forskningsöversikt på Skolforskningsinstitutet är hon väl insatt i hur man kan undervisa med stöd av klassrumsdialoger i matematikklassrum.