Universitetslektor Kicki Skog, på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik berättar om sin forskning inom lärarutbildning i matematik.