Öppningsanförande av utbildningsminister Gustav Fridolin, som talade om ”Tid för varje elev i en jämlik skola”.

Därefter ett panelsamtal ”Fantastisk undervisning – det går!”.
Panelen representerades av Anna Efremova, högstadielärare i matematik, Ola Palm, högstadielärare i NO och matematik och även lärarutbildare vid Stockholms universitet, Lina Axelsson Kihlblom utbildningschef i Nyköping och tidigare rektor för Ronnaskolan samt Helena Friberg vice ordförande för Sveriges Elevkårer. Moderator var Anna-Lena Hernvall, chefredaktör för tidningen Skolvärlden.