Att bevisa att något är möjligt att göra är, åtminstone i princip, lätt: man beskriver bara hur det ska göras. Men hur visar man att något är omöjligt, det vill säga att ingen av kanske oändligt många tänkbara metoder fungerar? I föreläsningen diskuterar Torbjörn Tambour några mer eller mindre kända omöjlighetsbevis. Han tar upp några idéer om hur man kan använda dem för att sätta igång samtal och diskussioner i matematikundervisningen.

Föreläsare: Docent Torbjörn Tambour, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Föreläsningen spelades in 25 oktober 2012