Namn Titel
Airey, John Docent
Andrée, Maria Docent
Arvola Orlander, Auli Docent
Billing, Lotta Adjunkt
Caiman, Cecilia Universitetslektor
Danielsson Thorell, Helena Adjungerad lärare
Flodin, Veronica Studierektor för VFU och didaktik utvecklare
Forsberg, Lars Universitetsadjunkt
Gyllenpalm, Jakob Universitetslektor
Hamza, Karim Docent, ställförträdande prefekt
Karlström, Matti Adjunkt (forskarstuderande 50%)
Lundegård, Iann Docent
Molander, Bengt-Olov Docent, prefekt
Nyberg, Anna Carin Adjunkt
Palm, Ola Adjunkt
Piqueras, Jesús Docent
Rundgren, Carl-Johan Docent
Stenlund, Sofie Universitetsadjunkt
Sund, Per Docent
Wiklund Ewa Adjunkt
Wickman, Per-Olof Professor
Ünsal, Zeynep Universitetslektor

 

Forskarstuderande i naturvetenskapsämnenas didaktik