Professor Paola Valero

Forskarskolan Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare (RelMaS) syftar till att pröva och utveckla didaktiska modeller som kan stärka lärarutbildningens kunskapsbas inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Forskningen kommer fokusera hur hållbarhetsutmaningar kopplade till såväl klimat och miljö som social rättvisa kan hanteras inom ramen för undervisning i matematik och naturvetenskap i skolan och lärarutbildningen. Hur kan kunskaper inom matematik och naturvetenskap bidra med insikter för att unga människor ska kunna möta dessa utmaningar på kloka sätt?

Forskarskolans långsiktiga mål är att höja kompetensen av och stärka framtida rekrytering av lärarutbildare inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Forskarskolan genomförs i samarbete med de matematik och naturvetenskapsdidaktiska forskningsmiljöerna vid Malmö universitet och Uppsala universitet. Huvudansvarig är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, SU. Projektledare är professor Paola Valero, MND, Stockholms universitet


Beskrivning av forskarskolan: