Auli Arvola Orlander
Auli Arvola Orlander

Projektet är på fyra år och innefattar samarbete med lärare på fyra skolor där deltagande lärare och forskare tillsammans undersöker sex- och samlevnadsundervisning. Den praktiknära ansatsen innefattar dels forskningscirklar, dels klassrumsstudier. Det övergripande målet med projektet är att bidra med kunskap om hur sex och samlevnad konstrueras som kunskapsområde och undervisning. I förlängningen kan detta kunskapstillskott stärka och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och därigenom de kunskaper och förmågor som unga människor tillägnar sig kring detta.
Projektets “advisory board”:
•    Professor Mary Lou Rasmussen, Australian National University.
•    Professor Michalinos Zembylas, Open university of Cyprus.  
•    Professor Åse Røthing, Oslo Metropolitan University.  
•    Professor Steve Alsop, Faculty of Education, York University, Canada.
•    Professor Anna Sparrman, Child Studies Linköping University.