Cecilia Caiman

- En härlig framgång för forskning om föreskolebarns lärande kring hållbar utveckling. Vi kommer särskilt, med hjälp av didaktisk modellering, utveckla undervisningen inom området, säger Cecilia Caiman forskare vid MND och deltagare i projektet.

-Det är förstås spännande att flera universitet är inblandade. Jag ser fram emot att arbeta med kollegorna: Maria Hedefalk, projektledare och universitetslektor vid Uppsala universitet, Christina Ottander, professor vid Umeå universitet och Jonas Almqvist professor vid Uppsala universitet. Ett stort tack till Vetenskapsrådets forskningsfinansiering, avslutar Cecilia.