Daniel Vulic, foto: Robert Gunnarsson

Titel på arbetet:  ”En analys av likhetstecknets introduktion i svenska läromedel”. Handledare var Kerstin Larsson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).

Göran Emanuelssons-stipendiet är instiftat av Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet och delas ut årligen till bästa examensarbete inom lärande och undervisning i matematik.

Om studien

Daniel Vulic har undersökt hur likhetstecknet på bästa sätt bör introduceras samt behandlas i grundskolans tidiga årskurser.

- Jag har tittat på hur läromedel dvs arbetsbok i matematik och lärarhandledningar i årskurs 1 introducerar och behandlar likhetstecknet och hur det kan inverka på elevers förståelse för likhetstecknet, säger Daniel. Han har också undersökt hur bildstödet till uppgifter ser ut.

Syftet med studien var att ge en bild av hur läromedel och deras medföljande lärarhandledningar i årskurs 1 introducerar samt behandlar likhetstecknet och hur detta eventuellt kan inverka på elevers förståelse för likhetstecknet.

-Jag valde 5 st läromedel. Det är böcker från stora förlag som med stor sannolikhet finns ute i svenska skolor som jag tittat på, berättar Daniel.

Resultatet visar stora skillnader mellan läromedlen vilket kan påverka elevers uppfattningar om likhetstecknet. Generellt fanns få icke-standardekvationer i elevarbetsböckerna efter likhetstecknets introduktionsavsnitt och stödet mellan olika lärarhandledningar varierade avsevärt. Därtill upptäcktes bildstöd av dynamisk skildringstyp, räknehändelser samt språkbruk som kan bidra till svårigheter. Upptäckterna belyser en rad problem i samtida svenska läromedel

- Det var väldigt roligt att skriva examensarbetet, det är viktigt att man hittar ett ämne som man tycker är intressant. Jag och är också glad över att jag hade en så bra handledare som jag fick mycket stöd av, avslutar Daniel.

Läs mer:

MND vill passa på att gratulera Daniel varmt till priset!