För att bättre se till att de som söker utbildningen verkligen vill påbörja och fullfölja den får de sökande från och med höstens antagning skriva ett motivationsbrev. Brevet är inte behörighetsgivande utan bedöms tillsammans med övriga meriter.

Läs hela artikeln på Lärarutbildningsportalen