Geeta Verma
Geeta Verma

Geeta Verma,  gästprofessor i naturvetenskapsämnenas didaktik, höll introduktionsseminariet med titeln:

Bridging the formal and informal for newly arrived students: Case of an after-school robotics club in Sweden

Under läsåret 16/17 är Geeta Verma från University of Colorado Denver gästprofessor vid MND.


Seminarier och posterpresenationer

FoU-dagen innehöll tio seminarier av olika karaktär. Under dagen så hölls också nio posterpresentationer av masterstudenter som skriver "Självständigt arbete 30hp".

Läs mer om programmet:

Nedan några bilder från  FoU-dagen

Posterpresentation

Lotta Billing:

Socioscientific Issues in teacher education: Students’ experiences of authentic teaching examples.

Seminarium

Lotta Jons:

Trepartssamtal; ”Vem talar och om vad?”

Seminarium

Helena Danielsson Thorell & Veronica Flodin:

Samverkan mellan MND och Kungsholmens gymnasium kring forskning, skolutveckling samt utveckling av lärarutbildningen.

Posterpresentation

Zain Fendukly:

Teacher strategies in chemistry education.