Det gäller projekten:

  • Decoding the Disciplines (Joh Airey och Lotta Jons)
  • Verksamhetsnära lärarutbildning, Täby & MND (Lisa Österling m fl)
  • Utveckling av kurser i engelska för Grundlärarprogrammet 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, tillsammans med ISD (Camilla Lindahl och Mara Haslam)
  • Kvalitetsutveckling av utbildning, tillsammans med DSV (Lisa Björklund Boistrup m fl)
  • Att utveckla högskoleämnesdidaktiken i lärarutbildningens ämnesstudier, tillsammans med Inst. för molekylär biovetenskap och Zoologiska inst. (Veronica Flodin m fl)