Syftet med projektet är att vidareutveckla didaktiska principer och modeller för hur värderingar och det naturvetenskapliga ämnesstoffet kan interagera, och ömsesidigt stödja varandra, när eleverna diskuterar och tar ställning i olika samhällsfrågor.

Läs hela intervjun: Skolforskningsinstitutet

Se även profilsida Karim Hamza