Karim Hamza
Karim Hamza

I intervjun berättar Karim om hur de lärare som deltar i projektet är involverade, och vad som särskiljer den praktiknära forskningen från annan didaktisk forskning.

RiskEdu II är ett av de fem forskningsprojekt som beviljades bidrag i 2017 års utlysning av forskningsbidrag från Skolforskningsinstitutet. Karim är projektledare för RiskEdu II.

Läs artikeln på Skolforskningsinstitutet