Under två dagar i början av februari 2017 fick Stockholms universitets lärarutbildningar besök från Helsingfors. Lärarutbildarna Lili-Ann Wolf och Christa Koski kom med en grupp svenskspråkiga lärarstudenter för att träffa kollegor och studenter från Institutionen för språkdidaktik, Specialpedagogiska institutionen, Institutionen för pedagogik och didaktik, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Läs hela artikeln på Institutionen för språkdidaktik