Karim Hamza

1 september 2020 blir Karim Hamza ny ämnesföreträderare för forskningsämnet naturvetenskapsämnenas didaktik.

Karim ersätter  Per-Olof Wickman som då går i pension.