” Sverige hör till de länder i världen som bytt betygssystem oftast, vilket inneburit att vi vid ett flertal tillfällen satt rättssäkerheten gällande bedömning ur spel. Forskning visar nämligen att det tar lång tid att utveckla den förtrogenhet med betygsskala, mål, kriterier, kunskapsområden och nationella prov, som behövs för en välgrundad, likvärdig bedömning. Boken Lärares bedömningsarbete vill balansera bedömningsdebatten genom att öka förståelsen för hur arbetet påverkas av avgörande faktorer som ligger utanför klasslärarens inflytande och ansvar”.

 

Astrid Pettersson är professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet.

Foto: Marcus Rostamkhani

Inger Eriksson är professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori och docent i didaktik vid Stockholms universitet samt prefekt för Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Foto: Marcus Rostamkhani

Viveca Lindberg är FD i pedagogik och docent i didaktik. För närvarande arbetar hon som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och är deltidsanställd vid Jönköping University.

Foto: Torsten Arpi