Modell för att undersöka och utveckla undervisning

Karim Hamza
Karim Hamza

- Didaktisk utvecklingsdialog är en modell för att undersöka och utveckla undervisning utifrån de konkreta, didaktiska dilemman som lärare och skolledare möter i sin dagliga praktik, säger Karim.
Genom modellen blir dessa dilemman föremål för en strukturerad, kollektiv dialog, där kunskaper från kollegor på eller utanför skolan bidrar till såväl nya perspektiv på som förslag till hantering av dilemmat. Det är en väg att skapa ny didaktisk kunskap genom att professionens kunskaper och erfarenheter möts i gemensamma samtal om konkreta utmaningar i skolan. Didaktisk utvecklingsdialog genererar kunskap som är direkt relevant och användbar för praktiken, utan att för den skull utgöras av förenklade eller instrumentella lösningar på skolans utmaningar.

- Det syns tydligt i de elva kapitlen i vår bok, säger Karim. De landar nästan aldrig i ett entydigt ”gör så här, så upphör problemet”. Ändå rymmer varje kapitel, och kanske i synnerhet lärarens/skolledarens avslutande reflektion över den förda dialogen, nya kunskaper som gör att de didaktiska frågor som dilemmat rör kan hanteras bättre och mer insiktsfullt framöver.

Hur boken kan läsas

Bokomslag

Boken kan läsas både med fokus på själva innehållet i de elva kapitlen och deras dilemman, och som grund för dem som vill lära sig modellen för Didaktisk utvecklingsdialog. I boken presenteras dessutom den lokala variant av modellen som utvecklades på Öresundsgymnasiet Landskrona som svar på just de förutsättningar som rådde där. Denna så kallade LADIS-modell (LAndskronas DIdaktiska Skolutveckling) utgör ett exempel på hur en enskild skola kan anpassa modellen för Didaktisk utvecklingsdialog till sina specifika behov och villkor.

Boken lämpar sig för både verksamma lärare och skolledare som vill pröva modellen i sitt utvecklingsarbete, och för lärar- och rektorsutbildningarnas kurser i utvecklingsarbete i skolan.

Läs mer om boken och beställ: