Här beskrivs bakgrunden till undersökningen, hur den utvecklats och genomförts. De svenska resultaten från samtliga sex PISA-undersökningar presenteras. De används bl. a. till tvärstudier och sätts också i ett internationellt perspektiv.

Läs mer på Natur & Kultur

Huvudredaktörer

Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och var ansvarig för läsförståelse 2008–2016 i PISA.

Karl-Göran Karlsson, professor emeritus i fysikdidaktik vid Mittuniversitetet och var ansvarig för naturvetenskap 2002–2010 samt nationell projektledare 2005–2010 i PISA.

Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet.