Den 1 augusti tillträdde docent Bengt-Olov Molander som prefekt för Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Samtidigt tillträdde också docent Karim Hamza som ställföreträdande prefekt.

Bengt-Olov Molander
Bengt-Olov Molander

 

Läs mer om Bengt-Olov Molanders forskning

Karim Hamza
Karim Hamza

 

Läs mer om Karim Hamzas forskning